«Δεσμευόμαστε για την παροχή υψηλής Ποιότητας Καινοτόμων Υπηρεσιών και επενδύουμε στην Αξία της Ποιότητας»

 

Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο βάσει του προτύπου ISO 9001:2008.

 

Αναπτύσσουμε συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δραστηριοποιούμαστε ενεργά σε συλλόγους (π.χ. Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) με σκοπό την προαγωγή της «γνώσης» και την ανάπτυξη της καινοτομίας

 

και το ταξίδι προς την «Ποιότητα» συνεχίζεται…