Έρευνα αγοράς

Το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η έρευνα αγοράς. Πρόκειται για έρευνα που γίνεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, προκειμένου να παραχθούν κυρίως ποσοτικά δεδομένα των απόψεων, των συμπεριφορών και των στάσεων του συγκεκριμένου πληθυσμού που ενδιαφέρει κάθε φορά.

Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι κυρίως πληροφορίες για:

 •  Απόψεις και συμπεριφορά των καταναλωτών
 •  Πρότυπα καταναλωτών
 •  Τάσεις και προοπτικές κλάδου
 •  Βαθμός γνώσης
 •  Μέγεθος αγοράς
 •  Μερίδια αγοράς
 •  Κέρδη και ζημιές από και προς τον ανταγωνισμό
 •  Γνώση μάρκας – εικόνα προϊόντος
 •  Αποτελέσματα διαφημιστικής καμπάνιας

Απευθύνεται:

 •  Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να μάθουν πληροφορίες για αυτές και για την αγορά που δραστηριοποιούνται
 •  Σε νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες που θέλουν να μάθουν εάν πρέπει να επενδύσουν σε ένα νέο επαγγελματικό αντικείμενο
 •  Σε μέσα μαζικής επικοινωνίας που θέλουν να μάθουν πληροφορίες για: ακροαματικότητα, αναγνωσιμότητα, θεαματικότητα

Οι έρευνες αγοράς διεξάγονται κυρίως με επισκέψεις στα νοικοκυριά, τηλεφωνικά, μέσω ταχυδρομικής αποστολής κ.ά. Μπορούν να γίνουν αποκλειστικά για κάποιον πελάτη είτε με τη συμμετοχή πολλών πελατών στην ίδια έρευνα.

 

 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών με το V-opinion
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Αξιολόγηση του ανταγωνισμού μιας επιχείρησης
 • Mystery shopping
 • Έρευνα διείσδυσης σε νέες αγορές
 • Έρευνα αναγνώρισης προϊόντων
 • Ποιοτική έρευνα
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων