Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επικοινωνίας, οι σύγχρονες ανάγκες προβολής ενός brand οφείλουν να εναρμονίζονται με τα νέα δεδομένα και να ακολουθών τις εξελίξεις καθώς το επίκεντρο των ενεργειών προώθησης «μετακινείται» προς την Online αγορά.
 
 

Το Internet Μarketing εξασφαλίζει:

 •  Προσέγγιση τεράστιας αγοράς
 •  Αλληλεπίδραση με την αγορά
 •  Μετρίσιμα στατιστικά στοιχεία
 •  Ταχύτητα
 •  Ευελιξία
 •  Πολύ χαμηλότερο (αναλογικά) κόστος

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Search Engine Optimization (SEO): Τεχνικές για το να προσεγγίζουν πιο «φιλικά» το site οι μηχανές αναζήτησης.
 • Paid Search
 • Usability
 • Web Analytics
 • Social Media Monitoring