Η Media Suite διαθέτει το δικό της data center πλήρως αξιόπιστο για κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης φιλοξενίας ιστοσελίδων και υλικού στο διαδίκτυο αλλά και για κάλυψη των αναγκών των ιστοσελίδων που η ίδια δημιουργεί.