Η Media Suite παρέχει μια πληθώρα εφαρμογών βασισμένες στο Web όπως εταιρικά sites, ηλεκτρονικά καταστήματα, News Portals, Internet, Intranet & Extranet βασισμένα στις ανάγκες σας.

Επίσης, σχεδιάζουμε εφαρμογές για να καλύψουμε τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Παρέχονται διάφορες υπηρεσίες όπως campaigns και mobile sites simulation environment, Developer Application Programming Interface (API),HTTP Application Programming Interface (API),εύκολα και απλά με διαδικτυακά συστήματα (WCMS).